Bred som en landsväg, lång som en evighet

Galleri Majnabbe
4.12 – 19.12 2021

Kaolin
30.1 – 17.2 2021

Galleri Nord
23.3 – 4.4 2019

Ameland, Holland
Nov 2018

Konsthantverkarna Karlstad
29.9 – 24.10 2018

Galleri Hantverket
9.3 – 8.4 2014

Lerverk
9.3 – 8.4 2013

Hem