Lerans röst

Konsthantverkarna Karlstad
29.9 – 24.10 2018

Under arbetet inför Birgittas utställning här hos Konsthantverkarna i Karlstad har hon
låtit lerans röst få styra samtalet. När hon stod framför de färdiga resultaten och det
var dags att göra ett urval märkte hon att de alla var lika delaktiga. De hade alla
bidragit med sin röst till berättelsen. Några utmärker sig med sin förmåga att lyssna,
några avger ljud när lock öppnas medan andra behåller sina ljud inom sig. De
vägghängda faten finns där för att prata om oändligheten i naturen och rymden och
de glaserade faten närmar sig det jordliga i isen och lavan, kylan och hettan.

Allt började plötsligt hänga ihop och de behövde varandra, så de fick vara med, allesammans.

Hem