Ameland

Ameland, Holland
Nov 2018

Mina skulpturer härleds från minnen av det förgångna. Samtidigt är de en riktning framåt i tiden. De har två titlar: Minnen och To build a home. Det där minnet du inte riktigt når fram till, där du stryker handen över ansiktet i ett försök att minnas. Samtidigt som en önskan att finnas till, att dela något.

Hem