Bred som en landsväg, lång som en evighet

Galleri Majnabbe
4.12 – 19.12 2021

Bred som en landsväg, lång som en evighet.

Så skrev Margareta Hellqvist-Karlsson i Kvinnobilder från 1975. Hon är en av alla kvinnor som i generation efter generation kämpade för något annat än vad samhället erbjöd. Jag tycker det är en vacker och mäktig formulering, därför väljer jag att ha den som titeln på min utställning.

Jag tar avstamp i den självklara hyllningen till de kvinnor som för hundra år sedan kämpade och vann den seger som gjorde att vi kvinnor också fick rösta. Sedan går jag någon slags vandring framåt i tiden, gestaltat genom min keramiska värld. 

De objekt jag visar här i galleriet har tre former: stammar, urnor och fat. Stammarna står i en klunga med namn som för alltid är inristade i barken, som gamla tiders meddelanden till varandra. Urnorna ruvar på en inneboende kraft. Faten används till att bära fram, samla i, bjuda ur. Dessutom finns böcker med, både för vetgirighetens och kunskapens skull.

Det var Margaretas del av mossen där torven skulle vändas eller kupas som hon beskrev så: ”brett som en landsväg och långt som en evighet”.