Bred som en landsväg, lång som en evighet

Galleri Majnabbe4.12 – 19.12 2021 Bred som en landsväg, lång som en evighet. Så skrev Margareta Hellqvist-Karlsson i Kvinnobilder från 1975. Hon är en av alla kvinnor som i generation efter generation kämpade för något annat än vad samhället erbjöd. Jag tycker det är en vacker och mäktig formulering, därför väljer jag att ha den som titeln […]

I skuggan av en bok

Kaolin30.1 – 17.2 2021 Böckerna tycks gamla, nötta och flitigt genomlästa. Trots detta har de skapats hastigt och spontant – i lera. Varje objekt har sin egen karaktär och individualitet precis som en vältummad älsklingsbok,men de uttrycker också något oroande och mystiskt. Deras halvblanka, brunpatinerade och pergamentliknande pärmar och blad för tanken till medeltidens klosterbibliotek och väl […]

Galleri Nord

Galleri Nord23.3 – 4.4 2019 Med en klassisk och innovativ teknik skapar Birgitta keramiska verk som uttrycker urkraft och sinnlighet! Väcker stora betydelsefulla aningar i vårt djupare inre. Som minnen man aldrig riktigt når fram till.

De behövde varandra, så de fick vara med, allesammans.

Lerverk16.2 – 9.3 2019 Birgitta har låtit lerans röst få styra samtalet. När hon stod framför de färdiga resultaten och det var dags att göra ett urval, märkte hon att de alla var lika delaktiga. De hade alla bidragit med sin röst till berättelsen. Några utmärker sig med sin förmåga att lyssna, några behåller sina ljud inom sig […]

Ameland

Ameland, HollandNov 2018 Mina skulpturer härleds från minnen av det förgångna. Samtidigt är de en riktning framåt i tiden. De har två titlar: Minnen och To build a home. Det där minnet du inte riktigt når fram till, där du stryker handen över ansiktet i ett försök att minnas. Samtidigt som en önskan att finnas till, att dela […]

Lerans röst

Konsthantverkarna Karlstad29.9 – 24.10 2018 Under arbetet inför Birgittas utställning här hos Konsthantverkarna i Karlstad har honlåtit lerans röst få styra samtalet. När hon stod framför de färdiga resultaten och detvar dags att göra ett urval märkte hon att de alla var lika delaktiga. De hade allabidragit med sin röst till berättelsen. Några utmärker sig med […]

Om hamnen inom

Galleri Hantverket9.3 – 8.4 2014 Lerverk9.3 – 8.4 2013 Tankarna leder genom sund och under broar, bär båtarna in mot hamnen där kranar arbetar och svetslågor brinner, bär människor i avsked och i hemkomst. De virvlar ner mot dyn, in i strömmen – genom tång och förgångna tider – upp i storm där vågor vräks mot klipporna. Utställningen handlar om […]

Hem